آتل های اورژانسی

4 کالا

 • 10%
  آتل اورژانسی ران و ساق

  آتل اورژانسی ران و ساق

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۱۵,۰۰۰ تومان
  آتل اورژانسی ران و ساق از ابزار و وسایل پزشکی به حساب می آید که ساختار کلی آن بدین صورت می باشد که باعث محکم بسته شدن عضو در بخش مورد نظر می شود اما دارای سطحی نرم نیز می باشد تا آسیبی به بدن بیمار منتقل نکند . با سلامت مد همراه باشید و توضیحات تکمیلی در مورد این محصول را در زیر مطالعه نماید.
 • 10%
  آتل اورژانسی مچ پا

  آتل اورژانسی مچ پا

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
  آتل اورژانسی مچ پا از ابزار و وسایل پزشکی به حساب می آید که ساختار کلی آن بدین صورت می باشد که باعث محکم بسته شدن عضو در بخش مورد نظر می شود اما دارای سطحی نرم نیز می باشد تا آسیبی به بدن بیمار منتقل نکند . با سلامت مد همراه باشید و توضیحات تکمیلی در مورد این محصول را در زیر مطالعه نماید.
 • 10%
  آتل اورژانسی مچ دست

  آتل اورژانسی مچ دست

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آتل اورژانسی مچ دست از ابزار و وسایل پزشکی به حساب می آید که ساختار کلی آن بدین صورت می باشد که باعث محکم بسته شدن عضو در بخش مورد نظر می شود اما دارای سطحی نرم نیز می باشد تا آسیبی به بدن بیمار منتقل نکند . با سلامت مد همراه باشید و توضیحات تکمیلی در مورد این محصول را در زیر مطالعه نماید.
 • 10%
  آتل اورژانسی ساعد و بازو

  آتل اورژانسی ساعد و بازو

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان
  آتل اورژانسی ساعد و بازو از ابزار و وسایل پزشکی به حساب می آید که ساختار کلی آن بدین صورت می باشد که باعث محکم بسته شدن عضو در بخش مورد نظر می شود اما دارای سطحی نرم نیز می باشد تا آسیبی به بدن بیمار منتقل نکند . با سلامت مد همراه باشید و توضیحات تکمیلی در مورد این محصول را در زیر مطالعه نماید.